Dine muligheter  -  Våre tjenester        

   Under construction       

Tjenester »


Framstilling av Tilbuds-, Konstruksjons-, Produksjons- og Kontraktsdokumentasjon

• Tilbuds- og konsept dokumentasjon basert på tilgjengelig dokumentasjon samt beskrivelse av oppdrag

• Evaluering av tilbud

• Komplett konstruksjons-, produksjons- og kontraktsdokumentasjon, inklusive beregninger, sammenstillings- og detaljtegninger, materiallister, manualer, inspeksjonsplaner, etc.


Revisjon av Eksisterende Dokumentasjon

• Implementere revisjoner i eksisterende dokumentasjon og tegninger forårsaket av designendringer eller ombygginger

• Framstilling av nye "As Built" tegninger basert på kundens beskrivelse

• Komme med forslag til nye tekniske løsninger inklusive styrkeberegninger


Digitalisering av Papir-, og/eller annen form for dokumentasjon

Framskaffing av AutoCAD-tegninger, e.l., basert på eksisterende tegninger, skisser, dokumentasjon (papir eller scannet)

• Framskaffing av 3D modeller for CNC-maskinering basert på eksisterende tegninger eller skisser

• Konvertering mellom det metriske system og tommesystemet

• Tilpassing av ikke europeiske standarder til europeiske standarder, eller omvendt


Øvrige tjenester

Assistere ved å finne potensielle leverandører av dine produkter i Bulgaria

• Evaluering av bulgarske leverandører

• Oppfølging av bulgarske leverandører

• Bistå med transportopplegg, transportdokumentasjon og tollbehandling ut og inn av Bulgaria

 


Partnere »

Start 4 Design Ltd

Samarbeidende konstruksjonsfirma i Bulgaria spesialisert innenfor design og beregninger av mekaniske maskiner og stålkonstruksjoner. Firmaet leverer også teknisk produksjonsunderlag basert på konseptunderlag eller annet lignende underlag samt utfører andre ingeniørrelaterte tjenester.

For mer informasjon - http://start4design.awardspace.com

INDAR ELECTRIC, S.L.

INDAR ELECTRIC har levert synkron- og asynkrongeneratorer til vannkraftstasjoner i mer enn 60 år.  Produktspekteret dekker området
1,2 – 40,0 MVA. 

ET&E er eksklusive agent for det norske markedet.

For mer informasjon se – http://www.indar.net


 

 

 

Eastern Trade & Engineering AS © 2007 • Design by D-it

 

 

Eastern Trade & Engineering AS