Dine muligheter  -  Våre tjenester        

   Under construction       

Velkommen »

Eastern Trade & Engineering AS (ET&E) ble
etablert 1. januar 2007.


Formål

Formidling av Ingeniør- og Ingeniørrelaterte fjerntjenester fra europeiske lavkostland til Skandinavia


Mål og delmål

Formidling av krevende ingeniørtjenester til meget konkurransedyktige priser, men også formidling av andre ingeniørrelaterte tjenester til gunstige priser. Tjenester levert i første omgang fra Bulgaria, men etter hvert også fra andre europeiske lavkostland.


Dagens situasjon

Stort behov for ingeniør- og ingeniørrelaterte tjenester i Skandinavia, spesielt innenfor offshore bransjen.  Prisene på tjenestene i Skandinavia er relativt høye.  Meget høye i forhold til østlige lavkostland.

I følge prognoser fra SSB vil Norge mangle mer enn 5000 ingeniører fram i mot 2010. Ref.  også Dagens Næringsliv 6. Mars 2006 - "Ingeniørmanko gir milliardtap - Rogaland mangler over 1000 ingeniører til olje-  og gassindustrien".


Partnere »

Start 4 Design Ltd

Samarbeidende konstruksjonsfirma i Bulgaria spesialisert innenfor design og beregninger av mekaniske maskiner og stålkonstruksjoner. Firmaet leverer også teknisk produksjonsunderlag basert på konseptunderlag eller annet lignende underlag samt utfører andre ingeniørrelaterte tjenester.

For mer informasjon - http://start4design.awardspace.com

INDAR ELECTRIC, S.L.

INDAR ELECTRIC har levert synkron- og asynkrongeneratorer til vannkraftstasjoner i mer enn 60 år.  Produktspekteret dekker området
1,2 – 40,0 MVA. 

ET&E er eksklusive agent for det norske markedet.

For mer informasjon se – http://www.indar.net

 

Eastern Trade & Engineering AS © 2007 • Design by D-it

 

 

Eastern Trade & Engineering AS